Wat doen wij?

U kunt bij ons terecht voor:


Algemeen welzijn:


Behandeling en begeleiding in alle levensfasen, van pasgeboren zuigeling tot stervende bejaarde.

Grote en kleine ongemakken zoals griep, infecties, kwetsuren, sportletsels, snijwonden, huidaandoeningen, hoofdpijn, ongevallen enz.

Chronische problemen zoals hoge bloeddruk, diabetes, cholesterol, allergie, hart - en longziekten, maagdarmziekten enz

Bijhouden en bespreken van medische dossiers

Gezins- en levensvragen – begeleiding. We trachten je probleem in een bredere context te bekijken en de link te leggen tussen tussen psychische, fysische en sociale problematiek


Preventie:


Algemene preventie (bloeddruk, cholesterol, diabetes, osteoporose, ...)

Preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, ...)

Gezondheid-, voedings -en reisadvies

Vaccinaties van zuigelingen, kinderen en volwassenen


Technisch:


Bloedafnames

Radiologie van kleine breuken

Aanleggen gips bij breuken of tape bij enkelverstuiking

ECG (elektrocardiogram) bv bij pre-operatief onderzoek

Gynaecologie: pilcontrole en advies, plaatsen spiraal, uitstrijkje, zwangerschapscontrole, infecties (SOA's)

Snijwonden en huidletsels

Wratten en huidletsels

Arbeidsongevallen, bijstand bij schadegevallen


Samenwerking:


Zorgtrajecten (diabetes, nierinsufficiëntie)

Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding

Inrichten palliatieve thuiszorg

Samenwerking met de verpleegkundige, diëtist, kinesist, sociale diensten, arts-specialisten


Copyright @ ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN