Disclaimer

Disclaimer


De website van Huisartsenpraktijk Hondius is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend en kan er ook geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Huisartsenpraktijk Hondius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.


Indien op deze website hyperlinks zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Huisartsenpraktijk Hondius op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Huisartsenpraktijk Hondius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van hyperlinks of voor de informatie die het volgen van hyperlinks oplevert.


Copyright @ ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN